ජාතන්තර කාන්තා දිනය ගැන විමසුමක්

මෙවර ජාතන්තර කාන්තා දිනය සැමරීමට සිදුව ඇත්ගේ හුදෙක් මුළු මහත් සමාජයම සමාජී ආර්ථික හා දේශපාලනමය වශයෙන්...
Read more of this post

ෆුට්බෝල දෙවිඳුන්ට පස්ස හැරවූ ගැහැණිය

බොහෝ වීරයන්ගේ කුසලාන කබඩ්, සහසක් ඇටසකිලිවලින් පිරී ඇත. බොහෝ දෙවිවරුන්ගේ දේවාල අස්සේ සුවහසක් යක්ෂයෝ, පිසාචයෝ, කුම්භාණ්ඩයෝ...
Read more of this post

ලංකාවේ වැඩිහිටි කාන්තාවන් රැකගැනීම හදිසි අවශ්‍යතාවක්

‘ශ්‍රී ලංකාවේ වියපත් වීමේ ස්ත්‍රීකරණය සහ දීර්ඝකාලීන සත්කාර සම්බන්ධයෙන් එහි බලපෑම’ මැයෙන් පැවැත්වෙන සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් වෙනුවෙන්...
Read more of this post