පක්ෂ නායකයා ජනාධිපති නොවේ

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් ජනාධිපතිවරයකු පත්වූ විට ඔහුට පක්‍ෂ නායකත්වය හිමි වියයුතුය යන වගන්තිය එක්සත්...
Read more of this post

“දිනන මග“ කියන වාර්තාව අගමැතිට

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මුලිකත්වයෙන් පිහිටුවන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සතු ජනාධිපතිවරණය ජයගැනීමේ උපක්‍රමය මේ සති අන්තයේදී අග්‍රාමාත්‍ය...
Read more of this post