රනිල්ට සිදුවූයේ කුමක්ද?

මට පෙනෙන ආකාරයට පරණ දේශපාලන නායකයන්ට හා එම පක්ෂවලට තිබෙන පිළිගැනීම අහිමි කිරීමේ ක්‍රියාදාමයද ලංකාවේ පරණ...
Read more of this post

කොටන් ඇදපු අලිත් එක්ක එජාපය විනාශ කර දැමූ රනිල්

2001 වසරේ දෙසැම්බර් මස 5 වැනි දින පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක...
Read more of this post