අතිපූජ්‍ය නාපාන පේමසිරි නාහිමියන්ගේ අපවත්වීම සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමාගේ ශෝක පණිවුඩය

ශ්‍රි ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා නායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජනීය නාපාන පේමසිර නාහිමිපාණන් වහන්සේ අපවත් වීම...
Read more of this post