ලක්ෂ ගණන් පඩි ගන්නා මහ බැංකු ඉහල නිලධාරින්ට ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රහාරයක්

සෞඛ්‍ය අර්බුදය ඒක ආර්ථික අර්බුදයක් වෙන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ලොකු රටවල් විතරක් නෙවෙයි පොඩි රටවල...
Read more of this post

හොඳම සිංහල නවකතාව විරාජනිගේ “මකරානන්දය“

2018 වසරේ ශ්‍රී ලාංකීය සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ස්වකීය විශිෂ්ට නිර්මාණ දායකත්වයෙන් කළ සේවාව අගය කරමින් ලේඛක ලේඛිකාවන්...
Read more of this post