වලපනේ හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිනී රේණුකා හේරත්ගේ ජල ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරයි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, වලපනේ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක්ව පැවැති පානීය ජලය ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලැබි...
Read more of this post

නුවරඑළියේ ගොවි මහතුන්ගේ ගැටළු වලට හිරණ්‍යාගෙන් ස්ථිර ප්‍රායෝගික විසදුම්

වලපනේ කොල්ලල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රීක් සමගි ජන බල වේග අපේක්ෂිකා, නීතීඥ හිරණ්‍යා...
Read more of this post