අසාර්ථක online අධ්‍යපනය ගැන බලධාරින්ට ඇස් ඇරෙයි

අසාර්ථක  online අධ්‍යාපනයට විකල්පයක් පිළිබඳව අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් පේ‍්‍රම්ජන්ත මහතා හා වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡාවක්...
Read more of this post

ආණ්ඩුව ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය නියාමනය නොකරන්නේ මන්ද?

කොවිඩ් 19 සමාජ ගතවීම නිසා සියලු සමාජ පද්ධතින් බිද වැටිනි. එයින් ප්‍රදානම එකක් ලෙස පාසල් අධ්‍යාපනය...
Read more of this post