ඉන්දියාවේ Talent Company ‘අපේ මැණිකේ‘ ඩැහැගන්නා තෙක් අපි බලා සිටිමුද ?

දැන් ජැකලින්ට සිදු වූ දෙය පුනරාවර්තනය වීමක් යොහානි හරහා ද සිදුවනු පෙනේ. කෙසේ වෙතත් ජාත්‍යන්තර දක්වා...
Read more of this post

අසමසම සුනිල් !!!

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී  ජනරජය එදාමෙදා තුර බිහිකළ අසමසම විනෝදකාමී මිනිසා අප හැර ගොස් ඇත්තේය. ඔහු...
Read more of this post