රයිගම්පුර “කඹුරුගොඩ අඹ උද්‍යානය” ජනතා අයිතියට පත්කරයි

බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් පාලන බලප්‍රදේශය තුල ක්‍රියාත්මක “ඵලබර ගෙවත්ත“ ව්‍යාපෘතියේ තවත් අංගයක් වන පළාත් පාලන...
Read more of this post

කෘෂිකර්මාන්තය නම් රෝගියාට වහාම ප්‍රතිකර කළ යුතුයි

අසාධ්‍ය වී ඇති කෘෂි කර්මාන්තය නම් රෝගියාට හැකි ඉක්මණින් දිය යුතු ඖෂධය වන්නේ ප්‍රමිතියෙන් යුතු පොහොර...
Read more of this post

මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දැරූ සියලු තනතුරු අහිමි කරයි

ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුවේ සාමාජික ධුරයෙන් ද, කෘෂි නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජික ධුරයෙන් හා...
Read more of this post

මාෆියාවෙන් ගලවාගෙන සහල මිල පාලනය කරන හැටි – මහාචාර්ය සැම්සන් ඒකනායක

සහල් සඳහා වූ පාලන මිල අහෝසි කිරීමට රජය ගත් තීරණය පරාජයක් ලෙස, පාරිභෝගිකයන් පාවා දීමක් ලෙස,...
Read more of this post

කොවිඩ් -19 මධ්‍යයේ ඉන්දීය කෘෂිකර්මාන්තය ඉලක්ක පසු කරයි

සාගින්නෙන් මිදීම සඳහා වන තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයක සපුරා ගැනීමට ඉන්දියාව අදිටන් කරගෙන සිටින බව මධ්‍යම කෘෂිකර්ම...
Read more of this post

රජයේ සැලැස්ම වන්නේ චීන අපද්‍රව්‍ය කාබනික පොහොර බවට පත් කිරීමයි (PHOTO)

රජයේ සැලැස්ම වන්නේ චීන අපද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනැවිත් ගොවීන්ට කාබනික පොහොර ලෙස සැපයීමයි. එබැවින් රජයේ මෙම...
Read more of this post

ගොවීන්ගේ දත්ත එක්රැස් කරන ජාතික තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරයි

වර්තමාන රජය විසින් රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම නවතා දැමීම හා නිසි මධ්‍ය කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන...
Read more of this post

පොහොර දෙනු! සහනාධාර නොදෙනු!

මේ රටේ දැනටත් පොහොර සඟවාගෙන තිබෙනවා විය හැකිය. ඒ වනාහි පෞද්ගලික අංශය විසින් රජයට වැඩි මිලට...
Read more of this post