මාෆියාවෙන් ගලවාගෙන සහල මිල පාලනය කරන හැටි – මහාචාර්ය සැම්සන් ඒකනායක

සහල් සඳහා වූ පාලන මිල අහෝසි කිරීමට රජය ගත් තීරණය පරාජයක් ලෙස, පාරිභෝගිකයන් පාවා දීමක් ලෙස,...
Read more of this post

කොවිඩ් -19 මධ්‍යයේ ඉන්දීය කෘෂිකර්මාන්තය ඉලක්ක පසු කරයි

සාගින්නෙන් මිදීම සඳහා වන තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයක සපුරා ගැනීමට ඉන්දියාව අදිටන් කරගෙන සිටින බව මධ්‍යම කෘෂිකර්ම...
Read more of this post

රජයේ සැලැස්ම වන්නේ චීන අපද්‍රව්‍ය කාබනික පොහොර බවට පත් කිරීමයි (PHOTO)

රජයේ සැලැස්ම වන්නේ චීන අපද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනැවිත් ගොවීන්ට කාබනික පොහොර ලෙස සැපයීමයි. එබැවින් රජයේ මෙම...
Read more of this post

ගොවීන්ගේ දත්ත එක්රැස් කරන ජාතික තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරයි

වර්තමාන රජය විසින් රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම නවතා දැමීම හා නිසි මධ්‍ය කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන...
Read more of this post

පොහොර දෙනු! සහනාධාර නොදෙනු!

මේ රටේ දැනටත් පොහොර සඟවාගෙන තිබෙනවා විය හැකිය. ඒ වනාහි පෞද්ගලික අංශය විසින් රජයට වැඩි මිලට...
Read more of this post