දරුවන් පිඩාවට පත්කරන විසිදාහක් වන ගුරු හිඟය වහාම පියවන ලෙස ඉල්ලයි

දිවයින පුරා පාසල්වල 20,000 කට ආසන්න ගුරු හිඟයක පවතින බවත් ඒ සඳහා දැනට පත්වීම් ලැබීමට නියමිත...
Read more of this post

දුම්රියේ රියදුරු සහායක සහ ෂන්ටිං පුරප්පාඩූ පුරවන ලෙස ඉල්ලයි

දුම්රිය රියදුරු සහායක ශ්‍රේණියට බරපතල අසාධාරණයක් සිදුවන බැවින්, දුම්රිය රියදුරු සහායක බඳවාගැනීමේ හා උසස්වීමේ පරිපාටිය වහාම...
Read more of this post

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට උපාධියක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ යෝජනාව අනුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහා උපාධි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින්...
Read more of this post

අසාධාරණට ලක්වූ උපාධිධාරීන් සැප්: 25 පෙර බඳවාගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක්

උපාධිධාරී රැකියා අවස්ථා අහිමිවූවන්ගේ අභියාචනා භාරගැනීම සැප්: 15 අවසන් වන අතර සැප්: 25 ට පෙර බඳවාගැනීම්...
Read more of this post

අධ්‍යාපන පද්ධතිය දේශපාලනීකරණය ලක් වී ඇති බවට චෝදනා

පාසල්වල විදුහල්පති පුරප්පාඩු සඳහා වැඩබලන විදුහල්පතිවරු පත්කිරීම සඳහා කටයුතු නොකරන ලෙසත්, පාසල්වල දක්ෂ හා පළපුරුදු ගුරුවරුන්ට...
Read more of this post

කොවිඩ් කාලේ කම්කරු නිලධාරින් වගකීම් පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා වාර්තාවක් ඉල්ලයි

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් තුළ කර්මාන්ත ශාලා හා ආයතන වල තත්ත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්, කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල...
Read more of this post

ලිංගික හිංසනයට පත් කළ සේවිකාවට අධිකරණය සාධාරණය ඉටුකරයි

ATG Ceylon පුද්ගලික සමාගමේ සේවය කරන ලද සේවිකාවකට එම සමාගමේ සේවකයෙක් අපහාසාත්මකව ලිංගික හිංසනයක් සිදු කිරීම...
Read more of this post

ලංකා බැංකු සේවක සංගම් නියෝජිත සමුළුවේදී බැංකු, ගණුදෙනුකරුවන් හා කම්කරු පන්තියේ ආරක්ෂාව සඳහා යෝජනා මාළාවක් සම්මත කර ගනී

ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ පසුගියදා පැවැත්වූ  12 වන ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේදී ලංකා බැංකු පද්ධතියෙත්, ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව...
Read more of this post

ආයතන සංග්‍රහය අනුව පුහුණුවට බඳවාගත් උපාධීධාරින්ට ප්‍රසුති නිවාඩු හිමියි

පසුගියදා අභ්‍යාසලාභී පුහුණුවට බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ට හට ප‍්‍රසූති නිවාඩු ලබාදීම ආයතන සංග්‍රහයට අනුව ස්ථිර, තාවකාලික, අනියම් හෝ...
Read more of this post

අභ්‍යසලාභී උපාධිධාරීනියන්ගේ නේවාසික පුහුණුවට සහනයක් ඉල්ලයි

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ට දින 21 ක හමුදා කඳවුරු හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරන...
Read more of this post