උතුරුමැද සෞඛ්‍ය වෘත්තීයෝ වැඩ වර්ජනය කර උද්ඝෝෂණයේ (PHOTO)

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා, මුදල් අමාත්‍යවරයා හෝ ඊට ඉහල රජයේ බලධාරීන් විසින් සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ ගැටලු සදහා විසදුම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් අඛණ්ඩ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ඇරඹූ සංඛේත වර්ජනය ඊයේ (12) දින උතුරු මැද පළාත මුල් කරමින් අනුරාධපුර නගරයේදී පැවත්වන ලදි.

සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන් ඊයේ උදේ 7ට උතුරු පළාතේ ආරම්භ කරන ලද සංකේත වැඩ වර්ජනය 13 දින උදේ 7ට අවසන් කිරීමට නියමිතය. මෙම වර්ජනය උතුරු පළාතේ සියළු රෝහල් හා සෞඛ්‍ය ආයතනහි ක්‍රියාත්මක වූ අතර, වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන් ඇතුළු සියළු පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයින්, හෙද හා අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් මෙම වැඩවර්ජනයට සහභාගී විය.

මෙම වර්ජනයට සමගාමීව ගාල්ල නගරය පුරා විරෝධතා පා ගමනකින් ගොස්,  අනුරාධපුර නගර මධ්‍යයයේ විරෝධතා රැලියක්ද පවත්වන ලදී.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් මෙම විරෝධතාවය අරම්භ කරන ලද අතර, පහත සඳහන් ඉල්ලීම් ඉටු කරන ලෙස මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කරන ලදි.

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *