ඕමාන් – ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයන් අතර හොකී ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව පත්කරයි

දෙරට අතර මිත්‍රත්තවය ඉහළ නැංවීමේ පරමාර්ථය පෙරදැරිව ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර හොකී ක්‍රීඩා තරගාවලියක් 2021 දෙසැම්බර් මස පැවැත්වීමට ඕමාන් හොකී සම්මේලනය තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙත එකඟතාවය පලකර ඇත.

ඒ අනුව CH & FC ක්‍රීඩා සමාජයත්, ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ එකාබද්ධව ආරක්ෂක සේවා කණ්ඩායමක් තෝරා ගැනීම මඟින් මෙම ක්‍රීඩා තරගාවලියට ක්‍රීඩා සමාජ 02 ක් සහභාගීකරවීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙම තරගාවලියේ කටයුතු ඉතා සාර්ථකව සංවිධානය කරගැනීමට හා තරගාවලිය පැවැත්වීම සදහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතා විසින් අද (01) දින තිවංක විජේරත්න මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුතු ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පත් කරන ලදි.

එම කමිටුවේ සාමාජිකයන් පහත පරිදි වේ.

අනු අංකයනමතනතුර
01තිවංක විජේරත්න මයාසභාපති
02ඉම්රාන් ගවුස් මහාකමිටු සාමාජික
03අරූෂ් සලීම්ඩින් මයාකමිටු සාමාජික
04වෛද්‍ය රුවන් තුෂාර මැටිවලගේ මයාකමිටු සාමාජික
05කොමදෝරු ටී.එම්.ඒ.ඒ.තෙන්නකෝන් මයාකමිටු සාමාජික
06එන්.එන්.ඩී.අල්විස් මයා – පොලිස් පරීක්ෂකකමිටු සාමාජික
07ආර්.ටී.අල්පොන්සු මයා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා) ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවකමිටු සාමාජික

You might like

About the Author: Editor