ඇමැතිනිය පොරොන්දු කඩා සුව සේවයේ වර්ජන අවදානමක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ දීමනා වැඩිකිරීම පිළිබඳව දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරමින් වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් අමතර සේවා දීමනාව නිර්දේශ කිරීමට එරෙහි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට වසංගත මර්දනයේ නිරත සුව විරු නායකත්වය රජයට අනතුරු අඟවා තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි වෙත  යොමු කළ ලිපියක පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය සදහන් කර  ඇත්තේ අමතර සේවා දීමනා  සම්බන්ධයෙන් මැයි 12 වැනි දින ඇමැතිවරිය සමගත්  ජුනි 3 වැනි දින සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළ බවයි.

එහිදී සමස්ත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය බෙදා වෙන් කරමින් දීමනා වැඩි කිරීම හෝ වෙනස්ව සැළකීම සිදු නොකරන ලෙස අවධාරනය කළ අතර එසේ සිදු නොකරන බවට එහිදී  එකඟතාවයක්  ද ඇති කර ගන්නා ලද බවත් පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් පෙන්වා දෙයි.

නමුත් අද දින පුවත්පත් වාර්තා කර ඇති පරිදි හා සිය  සංගමයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග වලට අනූව වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් දීමනා වැඩි කිරීම නිර්දේශ කරමින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය  පවසන්නේ.

“එය සෞඛ්‍ය සේවාවේ සාමුහිකත්වය බිඳ දැමීම සඳහා හිතාමතා සිදු කරන ලද්දක් වන අතර වෛද්‍ය පරිපාලනය විසින් තමන්ගේ හැන්දෙන් තමන්ටම බෙදා ගැනීමකි.”

පුවත්පත් වාර්තා කර ඇති කරුණු නිවැරදි නොවන්නේ නම්, වහා ඒ පිළිබඳ නිළ නිවැරදි කිරීමක් සිදු කරන ලෙසත්  ඒ පිළිබඳව සිය  බල මණ්ඩලය ලිඛිතව දැනුවත් කරන ලෙසත්, එසේ නොවන්නේ නම් එම තොරතුරු නිවැරදි යැයි සළකා කටයුතු කරන බවත් රවී කුමුදේශ් පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි අමාත්‍යවරියට අනතුරු අගවා තිබේ.

“ඒ අනූව සමස්ත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ කැපවීම බෙදා වෙන් කිරීමට  උත්සාහ දැරීම සහ වෛද්‍ය පරිපාලනය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාවරයාවද හවුල් කර ගනිමින් වෛද්‍ය නොවන අනෙකුත් සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය නොසලකා හැරීමට එරෙහිව 2021-06-11 දින වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව කණගාටුවෙන් දැනුම් දෙමු.”

රවී කුමුදේශ් සිය ලිපිය මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට  වැඩි දුරටත් අවධාරණය කර ඇත්තේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සිදු කරමින් මහජනතාව අපහසුතාවයට පත් කිරීමට සිය සංගමය මේ  මොහොතේ කිසිසේත්ම අපේක්ෂා නොකළ නමුත් දිගින් දිගටම අසමානව සළකමින් සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය වර්ජන වෙත පෙළඹවීම හරහා ඇතිවන ගැටළුකාරී තත්වයන්ගේ වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් භාරගත යුතු බවයි.

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *