මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වාට විවාදයකට එන ලෙස නැවතත් අභියෝගයක්

බුරුමයේ තානාපති ධුරන්දර මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා මහතා පසුගිය වසර තිස්පහ තිස්සේ ප්‍රචලිත කල මතවාදයෙහි ඇති හානිකර හා අසත්‍ය  බව ඔප්පු කිරීමට  විවාදයකට පැමිණෙන ලෙස එතුමාට අප මේ වසරේ පෙබරවාරි මස  අරාධනා කළෙමු.

ඉන්පසුව අපගේ කරුණු ඔප්පු කිරීමට ලිපි දහයක්ද පුවත්පත් වල හා වෙබ් පුවත් සඟරා වල පළ කළෙමු.  එතුමා මේ දිනවල ලංකාවට සැපත්ව ඇති බව අප හට සැලවී ඇත.

එම නිසා අප යෝජනා කල විවාදයට එළඹෙන  ලෙස අප එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. විවාදයේ මාතෘකාව සහ අනෙක් තාක්ෂණික විස්තර එතුමා විවාදයට එකඟ වූ විට අපහට සාකච්ඡා කළහැක.

අපගේ මේ ආරාධනාව කාරුණිකව පිළිගන්නා මෙන් අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ, විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා, විශේෂඥ වෛද්‍ය මහේෂ් හරිස්චන්ද්‍ර

You might like

About the Author: Editor