ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අක්ෂි සායන සදහා විශේෂ දුරකථන සේවාවක්

කොවිඩ් -19 වෛරස ප්‍රභේදය ඉතා අවධානම්කාරි ලෙස පැතිර යන හෙයින් වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය කර ගනිමින් සායන රෝගීන් හට ප්‍රතිකාර හා සේවාවන් ලබාදීම සදහා ජාතික අක්ෂි රෝහල මගින් විශේෂිත දුරකථන අංක  කිහිපයක් හදුන්වා දී ඇත.

එම දුරකථන අංක, අදාල සායන දිනයන්හී දී පමණක් අමතා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කරවාගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය බවත්, මෙමගින් රෝගීන් රැදී සිටීමේ කාලය අවම කරමින් රෝහල් පරිශ්‍රය තුල වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරිම මුලික අරමුණ බවත් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය, ඩබ්ලිව්.එල්.එල් යූ.සී කුමාරතිලක මිය සදහන් කරයි.  

ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අක්ෂි සායන සදහා වන විශේෂ දුරකථන සේවාව.

අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ නමසායන දිනයන් සහ සායන කාමරයදුරකථන අංකය
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය මුදිතා කුලතුංග මහත්මියසදුදා, බදාදා, සිකුරාදා කාමර අංක 01011 7 68 27 41
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය මානෙල් පැස්කුවෙල් මහත්මියඅඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා කාමර අංක 01011 7 68 25 54
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපානි වේවැල්වල මහත්මියසඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා කාමර අංක 02011 7 68 25 58
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රදීපා සිරිවර්ධන මහත්මියසඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා කාමර අංක 02011 7 89 83 01
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කුෂ්ලානී ගුණරත්න මහත්මියසඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා කාමර අංක 03011 7 68 23 91
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය එම්.ඩී.එස් ගුණතිලක මහතාසඳදා, බදාදා, සිකුරාදා කාමර අංක 03011 7 68 25 49
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කේ.ආර්. දයාවංශ මහතාසඳුදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා කාමර අංක 14011 7 68 25 34
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර මහතාඅඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා කාමර අංක 14011 7 68 25 64
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කුසුම් රත්නායක මහතාබදාදා, සිකුරාදා කාමර අංක 14011 7 68 26 57
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක මහතාසඳුදා, බදාදා රෙටිනල් සායනය011 7 89 83 44
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය මංගල ධනපාල මහතාඅඟහරුවාදා, සිකුරාදා රෙටිනල් සායනය011 7 68 26 50
අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින්ද සමරකෝන් මහතාබ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා රෙටිනල් සායනය011 7 68 20 94

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *