වරාය නගරය : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 09ට පටහැනියි

වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත් කෙටුම්පතේ 52, 53 සහ 73 වනන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 09 ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ජාතික විද්වත් සංඝ සභාවේ පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත ස්වාමින් වහන්සේ ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවමින් කියා සිටී.

එම ලිපියේ සඳහන් වන්නේ,

ශ්‍රි ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කොළඹ වරාය නරග ව්‍යාපෘත්තිය ජාත්‍යන්තර කිර්තියත් රටට ආර්ථික ප්‍රතිලාභයත් ඇතිවන ආකාරයේ සාධනීය ව්‍යාපෘතියක් බවට පත්වනු දැක්ම අපගේ ප්‍රාර්ථනායයි. එහිලා ආදළ ප්‍රතිපාදන සලසන ලෙසට කරනු ලබන අදහස් දැක්වීමක් පහත සදහන් පරිදි මෙසේ ඉදිරිපත් කරමු.

කොළඹ වරාය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත් කෙටුම්පත 2021 අප්‍රේල් 08 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එහි 52,53 සහ 73 වගන්ති 1978 අණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්තාවේ 09 වන ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවත් විශේෂයෙන් 1815යේ උඩරට ගිවිසුමේ 5වන වගන්තියත් 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 6වන ව්‍යවස්ථා මගින් ඇති කළ සංස්කෘතිය, අනන්‍යතාවය, ආරක්ෂාව, ජනතාවගේ ආගමික නිදහස, තිරිසාර සංවර්ධනය අහිමි කරවන බවත් පෙන්වා දෙමු.

කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත් කෙටුම්පතේ 52.53 සහ 73 වගන්ති මගින් බුද්ධාගම සහ බුද්ධ ශාසනය මගින් ශ්‍රි ලංකාවේ ජනතාව ආරක්ෂා කර ඇති ධාර්මික හා තිරසාර සවර්ධන සහ සභ්‍යත්ව දිවි පැවැත්ම බිඳ දමා පංචශීල ප්‍රතිපත්තියෙන් බැහැර වු සමාජ ක්‍රමයක් ඇති කෙරෙන අතර එයට අවස්ථාව සැළස්වීම කළ යුතු නොවේ.

කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත් කෙටුම් පතේ 52,53 සහ73 වගන්ති 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වන ව්‍යවස්ථාව මගින් දක්වා ඇති බුද්ධාගමට හිමි ප්‍රමුඛස්ථානය අහිමි වන බවත්, සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරිමේ රජයේ වගකිම අහිමි කරවයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9වන ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා ඇති බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛත්වය පිරිනැමීම ඉහත පනත මගින් උල්ලංඝනය කරන හෙයින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 83 ව්‍යවස්ථාව අනුව එකී විධිවිධාන එනම් පනත් කෙටුම්පතේ 52, 53 සහ 73 වගන්ති නීතියක් වන්නේ ජනමත විචාරණයකින් ජනතාව අනුමත කිරීමෙන් පසුවය.

“එක රටක්- නීති දෙකක්” යන්න වරාය නගර පනතේ තේමාවකි. රටේ එක් කොටසකට සුරාබදු, ඔට්ටු ඇල්ලීම, කැසිනෝ සඳහා නීතියක් ඇත. ඒහෙත් රටේ තවත් පැත්තක එනම් වරාය නගරයේ ඒ සඳහා නීතියක් නැත. එමගින් පැහැදිලි වන්නේ රටේ එක් කොටසක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9වන ව්‍යවස්ථාවේ බලපෑම ඇති අතර, වරාය නගර කොටසේ ඒ බලපෑමක් නැති බවය.

මෙය 9 වන ව්‍යවස්ථාවේ බලපෑම එකී වරාය නගර කළාපයට අහිමි කිරීමකි.

  1. සුරා බදු (විශේෂ විධි විධාන) පනත.
  2. රේගු ආරක්‍ෂණ පනත.
  3. ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු පනත.
  4. විනෝද බදු පනත
  5. විදේශ විනිමය පනත
  6. කැසිනෝ ව්‍යාපාර නියාමන පනත,
    වැනි පනත් වරාය නගරය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නිදහස් කිරීම යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතියට පමණක් නොව සියලු ආගම්වලට පහර ගැසීමක් වන අතර ආගමික හර පද්ධතිය බිඳ දැමීමකි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර කොළඹ වරාය නගරය අර්ථික කොම්සන් සභාව පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි නීතිමය පියවර ගැනිමේ දි 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වන ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රියා කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස මෙයින් දන්වා සිටිමු.

You might like

About the Author: Editor