ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය සහ ග්‍රාමීය අංශයේ ස්ත්‍රී – පුරුෂ සමාජභාවය

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික සහ ග්‍රාමීය අංශවල රටේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමා භාවය තක්සේරුව ශ්‍රී ලංකා FAO විසින්...
Read more of this post
peoples-bank

මහජන බැංකුව ස්ථාවරයි – බැංකු සංගමය

රාජ්‍ය ආයතනවල ගිනුම් මහජන බැංකුවෙන් ඉවත් කරගැනීම පිළිබඳව ලංකා බැංකු සේවක සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා...
Read more of this post

රාජ්‍ය සේවයේ උපාධිධාරීන්ට ගුරු සේවයට යන විභාගය 25දා

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමට පවත්වන පරීක්ෂණය විභාගය මාර්තු 25 වන දින පැවැත්වීමට...
Read more of this post

සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයිනුත් සටනට

සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් මුහුණ දෙන පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ට අදාල විසඳූම් නොලැබීම හේතුවෙන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වෙත එළඹෙන බව පරිපූරක...
Read more of this post

සියලූම බැංකුත් හෙට සිට විරෝතාවය දක්වයි

ආණ්ඩුව විසින් පනවා ඇති නව බදු පතිපත්ති ඇතුළු ඉල්ලිම් කිහිපයකට විසඳුම් ඉල්ලා හෙට(13) දින සිට විරෝධතා...
Read more of this post

ගුරු-විදුහල්පතිවරුනුත් මාර් තු 15 වැඩ වර් ජනයේ

2023 මාර්තු 15 වැනි දින රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා වතු ක්ෂේත්‍රවල සියලුම වෘත්තීය සමිති එක්ව...
Read more of this post

ආණ්ඩුවේ උද්දච්ඡ පාලනයට එරෙහි වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ අරගලය

රජයේ පාලන ක්‍රමවේදය දිගින් දිගටම මහජනතාවගේ ඉල්ලීම් නොසලකා හරින, උද්දච්ඡ ස්වරූපයකට පත්ව තිබේ. මහජන ඡන්දයකින් බලයට...
Read more of this post

කොළඹ වරායේ වැඩ පැයක් නවතී

රජය විසින් හඳුන්වා ඇති නව බදුවලට විරෝධය දක්වමින් අද දින පැයක වැඩ නවත්වා උද්ඝෝෂණයක නිරතවන බව...
Read more of this post

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර තනතුරු සඳහා නැවත බඳවා ගැනීම් නොකිරීමට තීරණයක්

රජය, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර තනතුරු සඳහා නැවත බඳවා ගැනීම් නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බව...
Read more of this post

වතුකරයට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථාන

වතුකරයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය...
Read more of this post