වෙළඳපොළ පාර්ලිමේන්තුවට – රාජ්‍යය කෞතුකාගාරයට

දින කීපයකට පෙර බය සිතෙන සිහිනයක් දුටු වෙමි. සිහිනවලින් අනාගතයේ විය හැකි දේවල් කිව නොහැකිය යන...
Read more of this post

ආණ්ඩුවක් විදියට අපි පැහැදිලිවම පාසල් විවෘත කළ යුතුයි යන ස්ථාවරයේ ඉන්නවා – නාමල් රාජපක්ෂ

මිනිස්බල හා රැකී රක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ විසින් (15) දින සංවිධානය කළ ‘‘රටට ණය නැති වැඩ කරන පරපුරක්‘‘...
Read more of this post

කල් නොයවා ගුරු ප්‍රශ්නය විසඳාගත යුතුය

මේ හදවතක් නොමැති ආණ්ඩුවේ බිල්ලක් බවට දරුවන් පත් නොකරන ලෙස සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී...
Read more of this post

යුගදනවි විකිණිම තුළින් රටට වන පාඩුව අතිවිශාලයි

“මේ ගිවිසුම ගැන අධ්‍යයනය කරහම අපිට කාරණා තුනක් ඉස්මතු වෙනවා. එකක් තමයි කෙරවලපිටියේ යුගදනවි බලාගාරය විකිණීම....
Read more of this post

UN TOP NEWS: ‘ගෝලීය ආහාර පද්ධති වඩාත් තිරසර පරිවර්තනයකට ලක් කළ යුතුයි’

ජනපති එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර පද්ධති සමුළුවේ මාර්ගගත සභාව අමතමින් කියයි තිරසර ආහාර පද්ධති යනු ශ්‍රී ලංකාවේ...
Read more of this post

යුගදනවි බලාගාරය පැවරීම දේශද්‍රෝහී ක්‍රියාවක්

රටේ බලශක්ති ස්වෛරීභාවය එක්සත් ජනපදයට පාවාදීමේ දේශද්‍රෝහී ප්‍රයත්නය පරාජය කළ යුතු බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු...
Read more of this post

පාඨලීගෙන් ඩලස්ට ලිපියක්

මා හිතවත් අමාත්‍යතුමනි, රාජ්‍ය මාධ්‍ය විසින් මාධ්‍ය සදාචාරය කෙලෙසීම ආණ්ඩුවේ ජනමධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය මෑතකදී භාරගත් ඔබ...
Read more of this post

ආණ්ඩුවේ නාට්‍ය අණ්ඩුවටම පාරාවළලක් වෙලා (VIDEO)

ආණ්ඩුව විසින් පෙන්වන ලද නාට්‍ය දැන් ආණ්ඩුවටම පාරාවළල්ලක් වී ඒවා වසාගැනීමේ අරමුණින් අලුත් නාට්‍ය පෙන්වීමට පටන්ගෙන...
Read more of this post

ඩොලර් අර්බුදය තවත් ත්‍රීව්‍ර වේ

ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 1,180 ක් පසුගිය දින කීපය තුළ ගලාගෙන ඇවිත් යැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා...
Read more of this post

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 70 වසරක් !

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂී වෙනසක් සිදු කරමින්, දිවංගත එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාගේ...
Read more of this post